CMENTARZ EWANGELICKI - NASZ WYRZUT SUMIENIA

Prace porządkowe na cmentarzu ruszyły! Zwracamy się z APELEM do mieszkańców naszego miasta, a szczególnie naszej dzielnicy o bezpośrednią pomoc przy porządkowaniu starego i bardzo zaniedbanego cmentarza poewangelickiego przy ul. Łącznej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kniaziewicza. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w najbliższą sobotę 16 maja, od godz. 9:00. Dowiedz się więcej …

Stowarzyszenie Stawki w Toruniu w imieniu grupy osób zainteresowanych uporządkowaniem terenu cmentarza zwracało się z wnioskiem o wydanie zgody na udostępnienie tego terenu w celu usunięcia krzewów i gęstej roślinności, oczyszczenie ze śmieci oraz wykonanie prac porządkowych pod nadzorem odpowiednich służb konserwatorskich. Poprzednie prace społeczne przeprowadzone w 2009 r. przez żołnierzy pobliskiej jednostki wojskowej pod kierunkiem mjr Mariana Rochnińskiego niestety nie zostały dokończone i nie doprowadziły do stanu pozwalającego na zapanowanie nad gęstą i bardzo agresywną roślinnością, zwłaszcza krzewami lilaka.

Po długich zabiegach Stowarzyszenie „Stawki” wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Podgórz” uzyskało zgodę z Urzędu Miasta Torunia na wykonywanie prac porządkowych na tym cmentarzu w ramach szerszego społecznego programu rewaloryzacji lewobrzeżnych cmentarzy poewangelickich. Program rewaloryzacji i odnowienia objął pięć cmentarzy: przy ul. Rudackiej na Rudaku, dwa cmentarze przy Poznańskiej i dwa na Stawkach, przy ul. Łącznej i przy Rubinowej/Topazowej.

Dotychczas siłami członków i innych społeczników oraz pracowników Urzędu Miasta teren został wstępnie oczyszczony ze zbędnej roślinności, chwastów i śmieci, ale wymaga dalszych intensywnych prac. Członkom naszego Stowarzyszenia ten tak bardzo zaniedbany teren już od dawna „leżał na sercu”, a że  jest położony w sercu dzielnicy swoim stanem i skalą zniszczenia zdawał się krzyczeć „o pomstę do nieba”.

Przez lata ten teren, wciśnięty w gęstą zabudowę mieszkaniową, coraz bardziej zaniedbany, systematycznie niszczony i pokryty gęstą roślinnością coraz bardziej zarastał, powodując liczne uszkodzenia pozostałych jeszcze elementów nagrobków i grobów ziemnych, których odnowienie i rekultywacja mogłaby mieć miejsce siłami społecznymi i osób chcących przywrócić to miejsce dzielnicy.

Podczas prac rozpoczętych w marcu br. miejsce zostało oczyszczone z roślinności, chwastów i śmieci siłami  pracowników pracujących na zlecenie Wydziału Środowiska i Zieleni UMT (za co bardzo dziękujemy) do stanu umożliwiającego podjęcie działań przygotowawczych do prac porządkowych. Obecnie od kwietnia, głównie w soboty trwa odkopywanie zasypanych nagrobków, karczowanie korzeni, oczyszczanie terenu ze śmieci, gruzu i odpadków siłami lokalnej społeczności oraz osób mającymi już doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac w Toruniu i okolicach. Prace te umożliwią przygotowanie terenu do działań przywracających właściwy kształt cmentarza i poszczególnych nagrobków.

Wydaje się, że w ciągu 1-2 lat prace pozwolą na uzyskanie stanu, w którym systematyczne prace społeczne przywróciłyby właściwy kształt cmentarza, odkopano, oczyszczono i zinwentaryzowane zostałyby wszystkie nagrobki, a uzyskany efekt umożliwi dokończenie przez jednostki UMT prac w zakresie oznakowania, ogrodzenia i włączenia cmentarza przy ul.Łącznej wraz z terenem byłego cmentarza przy ul. Rubinowa/Topazowa do ścieżki krajoznawczo-historycznej po byłych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia, wspartej wydaniem folderu historyczno-krajoznawczego. Celem prac jest „przywrócenie” tego cmentarza mieszkańcom naszej dzielnicy, jego „zafunkcjonowanie” w świadomości zarówno starych, jak i nowych coraz liczniej osiadających tu nowych mieszkańców.

Jako społecznicy mamy nadzieję, że stworzy to odpowiednie warunki do stałej opieki nad nim oraz umożliwi podjęcie działań edukacyjno-wychowawczych młodego pokolenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia odbyli już wstępne rozmowy z dyr. ZS 14 przy ul. Hallera nt. szerszych działań edukacyjnych dla uczniów szkoły, uzyskując w tym zakresie przychylność i akceptację dla takich działań.

Zwracamy się więc tą drogą do członków Stowarzyszenia i mieszkańców dzielnicy z APELEM o pomoc przy uporządkowaniu naszego dzielnicowego cmentarza. Taka pomoc miałaby głownie kształt wkładu pracy fizycznej przy porządkowaniu, sprzątaniu, oczyszczaniu i odkopywaniu elementów architektury cmentarza i całego założenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Nie bądźmy obojętni, to przecież nasza historia, nasze małe lokalne dziedzictwo, którego nie możemy zaprzepaścić i nie możemy dopuścić do jego całkowitego zniszczenia!

Uszanujmy zmarłych mieszkańców Naszej dzielnicy, tak jak oczekujemy takiego szacunku od innych na przykład na naszych Kresach Wschodnich. Po prostu TAK TRZEBA!

__________________

O historii tego cmentarza, jak również innych w naszej okolicy i województwie możesz przeczytać tu:

Nowości z 18.12.2008 „O ludziach, o których pamięć zginęła

Cmentarz ewangelicki na Stawkach

Cmentarz komunalny na Stawkach

Cmentarze województwa kujawsko-pomorskiego - ponad 1600 zapomnianych cmentarzy w układzie administracyjnym

Lapidaria na Facebooku - bieżące działania i raporty oraz dokumentacja fotograficzna

A tak opisują cmentarze np. w Mątowach Małych k. Tczewa na Pomorzu. U nas jest to też potrzebne. Bardzo!

 

 

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.