CO TO JEST RADA OKRĘGU I DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNA?

 

Wyjątkowo zapraszamy specjalnie do zapoznania się z tym tekstem!

Rada Okręgowa (nie mylić z Radą Miejską!!!) to jednostka pomocnicza Gminy Miasta Toruń. To jednocześnie ciało społeczne składające się wyłącznie z przedstawicieli mieszkańców danej dzielnicy w liczbie ok. 10 osób. Członkami Rady mogą być przedstawiciele szkół, młodzieży akademickiej, parafii, zakładów pracy, spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń z danej dzielnicy. W kompetencjach Rady Okręgowej leży reprezentowanie mieszkańców danego okręgu i wyrażanie ich potrzeb m.in. poprzez: organizowanie działań mieszkańców, opiniowanie i przedkładanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu, wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta i Prezydenta oraz prezentowanie problemów wspólnoty lokalnej we właściwych urzędach i instytucjach. Co ważne i trzeba to wyraźnie tu zaznaczyć, wszyscy członkowie Rad pracują społecznie i bez żadnych gratyfikacji finansowych, działając dla dobra dzielnicy i poświęcając temu swój wolny czas.

Nasza dzielnicowa Rada Okręgu Stawki zbiera się i obraduje zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 14 przy ul.Hallera i wtedy też jest do dyspozycji mieszkańców. Obszar jej działań jest bardzo szeroki. Oczywiście ich ciężar gatunkowy jest zróżnicowany i co roku zmienny, ale często może pochwalić się konkretnymi sukcesami. Działalność koncentruje się w zakresie m.in.: infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej i oświetleniowej (np Stawki Południowe), drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe w dzielnicy), koncepcji komunikacyjnych, rozwoju i modernizacji miejsc sportu i rekreacji (Park 1000-lecia) czy zabiegania o ochronę środowiska.

 

Rada występuje i interweniuje również w imieniu mieszkańców w urzędach miasta i instytucjach oraz spółkach miejskich. Co chyba najważniejsze, przedkłada corocznie w imieniu mieszkańców propozycje do budżetu miasta w zakresie inwestycji i remontów. Zabiega również o wykonywanie bieżacych i zaplanowanych remontów, napraw oraz poprawy funkcjonowania elementów infrastruktury i wszystkiego tego z czym na co dzień stykamy się w przestrzeni publicznej. Są to więc rzeczy duże i małe, ale zawsze ważne dla wszystkich mieszkańców Stawek.

 

Toruń jest podzielony na 14 okręgów, jednak nie we wszystkich obecnie takie Rady funkcjonują. Istnienie i autentyczne działanie Rady zależy od wielu czynników, do których z pewnością można zaliczyć aktywność jej członków. Nie do przecenienia jest też fakt aktywności mieszkańców w tym zakresie i doprowadzenie do wyboru i ukonstytuowania się takiej Rady. Taką prężnie i sprawnie działającą od 12 lat jest Rada Okręgu Stawki, która działa przez wszystkie kadencje, jest aktywna i występuje w imieniu mieszkańców w ramach swoich możliwości i kompetencji.

 

Za kilka miesięcy kończy się trzecia kadencja miejskich Rad Okręgów i czekają nas, mieszkańców nowe jesienne wybory do Rad, co zawsze ma miejsce w połowie kadencji Rady Miejskiej. Aktualnie obowiązujące uchwała RMT w zakresie funkcjonowania Rad, w związku z trwającymi w tej chwili pracami nad nowymi przepisami ma zostać poprawiona w celu usprawnienia zasad ich wyboru i funkcjonowania, co jest bardzo cenne i chwalebne. Wstępny projekt uchwały przewiduje również połączenie Rad Okręgu Stawki i Rady Okręgu Podgórz, a więc i zmiany granic okręgu Stawki, co było przez projektodawców uzasadniane pomocą w wyborze takiej Rady i jej funkcjonowania także w dzielnicy Podgórz.

 

W drugiej połowie kwietnia odbyły się spotkania przedstawicieli władz miejskich w mieszkańcami i członkami Rad Okręgowych m.in. Rady Stawki mające przedstawić i skonsultować propozycje zmian w tym zakresie. Mieszkańcy obu dzielnic na spotkaniach w swoich dzielnicach jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko ich połączeniu, jednocześnie składając liczne uwagi i wnioski do propozycji zmian w w/w uchwale oraz stwierdzając, że po przewidywanych zmianach wybór członków Rad będzie łatwiejszy. Jednocześnie członkowie obecnej Rady Okręgu Stawki oraz Stowarzyszenia Stawki i Stowarzyszenia Nasz Podgórz wyrazili swoje jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

 

Okręg Podgórz niestety podczas ostatnich wyborów Rad nie poradził sobie z jej wyborem, ale ufamy że wkrótce się to zmieni. Z pewnością tak duża, bo licząca ponad 10.000 mieszkańców dzielnica lewobrzeżnego Torunia zasługuje, aby mieć samodzielną i prężną Radę, czego naszym sąsiadom  szczerze życzymy.

 

Apelujemy także do mieszkańców Stawek, aby w jesiennych wyborach wykazali się postawą obywatelską i stawili się licznie oraz naszą dzielnicowa Radę Okręgową bez problemów wybrali, o czym na bieżąco będziemy informować.

 

Problem poruszano m.in. w korespondencji:

2012-05-07 Pismo do RMT ws projektu uchwały w sprawie zmian organizacji i zakresu działań Rady Okręgu.pdf

 

Prasa pisała m.in.:

2012-02-16 Tylko nie dieta.pdf

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.