CZY ZASŁUGUJEMY NA PLACE ZABAW?

Mieszkańcy Stawek chyba zasługują na place zabaw dla dzieci, ich budowa i stan żywo ich interesuje, a szczególnie stan istniejących placów zabaw w tej dzielnicy zwłaszcza, że na kilkanaście placów zabaw w lewobrzeżnej części miasta (zarówno miejskich jak i spółdzielczych) tylko nieliczne prezentują sobą stan akceptowalny dla użytkowników. Niestety w większości są one bardzo skromnie wyposażone w urządzenia zabawowe, w znacznym stopniu przestarzałe i nie spełniające dzisiejszych wymogów i oczekiwań. Niestety należy również stwierdzić, że place będące w gestii zarządu gminy są w gorszym stanie, niż te w gestii spółdzielni. Niektóre z tych placów są w stanie opłakanym, a niektóre ich elementy są wręcz niebezpieczne i wymagają niezwłocznych działań korygujących i naprawczych.

Z pewnością interesuje nas głównie stan placów w naszej dzielnicy, ale problem polega na tym, że ośmiotysięczna dzielnica o dużych perspektywach rozwojowych i przewidywanym znaczącym wzroście ilości jej mieszkańców posiada tylko 1 (jeden!) miejski ogólnodostępny plac zabaw w Parku Tysiąclecia. Stan tego placu również wymaga korekt i uzupełnień, gdyż niektóre jego elementy wręcz zagrażają życiu i zdrowiu bawiących się dzieci.

Pikanterii dodaje temu fakt, że Prezydent miasta prezentuje swoje stanowisko w oficjalnych pismach do Stowarzyszenia tak: „tereny zainwestowane przez spółdzielnie mieszkaniowe są wyposażone w place zabaw przez inwestorów, a mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych, tak jak w innych miastach, korzystają z własnych terenów dla potrzeb dzieci”. Takie sformułowanie świadczy o tym, że ze strony władz miasta brak jest kompletnie zrozumienia potrzeb socjalizacji i wspólnego przebywania oraz zabawy wśród dzieci „mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych”, czym dają one dobitnie wyraz wybitnie ignorancji i nierównego traktowania wszystkich mieszkańców tego miasta sprowadzające się do stwierdzenia, że: „jeśli mieszkaniec bloku - może mieć miejski plac zabaw, jeśli mieszkaniec domu jednorodzinnego - niech zrobi sobie plac zabaw sam, we własnym ogródku”.

 

Problem poruszano m.in. w korespondencji:

2011-03-15 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2011-04-21 Pismo do SS ws problemów mieszkańców Stawek.pdf  (duży plik!)

2011-12-20 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2012-01-27 Pismo do SS ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

 

Prasa pisała m.in.:

2011-08-18 Nie mają gdzie się bawić

2011-08-25 Wyremontowali, wymienili piasek i kontrolują

2011-09-01 Echa artykułu „Nie mają gdzie się bawić

2011-11-03 Karuzela zaledwie w trzy tygodnie.pdf

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.