Wątek zamknięty 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin forum
2012-03-28, 22:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-01 14:21 przez admin.)
Post: #1
Regulamin forum
REGULAMIN STRONY, FORUM I KOMENTARZY

Definicje

1. Właściciel - Stowarzyszenie Stawki z siedzibą ul. Czachowskiego 3/2, 87-103 Toruń
2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.stawki.org
3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę

Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony internetowej http://www.stawki.org (zwanej dalej stroną) jest Stowarzyszenie Stawki z siedzibą ul. Czachowskiego 3/2, 87-103 Toruń;
2. Strona dostępna jest w domenie internetowej http://www.stawki.org;
3. Strona jest forum dyskusji i informacji o dzielnicy Stawki w Toruniu;
4. Strona ma charakter niekomercyjny i jest prowadzona ze środków własnych Właściciela;
5. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

Prawa autorskie

1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim;
2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź osób uprawnionych przez Właściciela;
3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela;
4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego;

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie Stawki. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celach niekomercyjnych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji jeśli nie wyrazi na to zgody;
2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych;
4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne;

Korzystanie ze strony

1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych;
2. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenia Stawki, opiniami i poglądami jego członków i sympatyków oraz daje możliwość przedstawienia swoich na specjalnie w tym celu przygotowanym Forum;

Korzystanie z Forum

1. Użytkownicy Forum na http://www.stawki.org założonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zobowiązani są do przestrzegania jego treści, jak również postanowień Regulaminu strony http://www.stawki.org;
2. Do zakładania tematów w ramach Forum http://www.stawki.org oraz zamieszczania postów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani użytkownicy strony http://www.stawki.org;
3. Jeżeli nowy Uczestnik Forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał Regulaminu Forum, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na Forum;
4. Pod groźbą usuwania dokonanych wpisów zakazuje się następujących zachowań:
a) umieszczania wpisów chamskich, wulgarnych, obraźliwych i obscenicznych (nie tylko w języku polskim),
b) umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp),
c) umieszczania tematów niezgodnych z tematyką danego Forum,
d) umieszczania prywatnych wpisów nieczytelnych i nie zrozumiałych oraz bezsensownych lub bardzo odbiegającyc od tematu,
e) umieszczanie zdublowanych tematów i tego samego postu na kilku Forach,
f) prowadzenia wojen i umieszczania wpisów nie związanych z tematem Forum,
g) używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru,
h) umieszczanie wpisów niezgodnych z ortografią (nie będziemy tolerować analfabetyzmu). Jeśli posty będą bez polskich znaków diaktrycznych, to nie stanowi to problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują,
i) umieszczanie materiałów reklamowych,
j) stawiania ultimatum Administratorowi pod groźbą blokady dostępu do Forum,
5. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości;
6. Moderatorzy i Administrator mają prawo edycji postów, a w ekstremalnych przypadkach do ich usunięcia, jeśli w rażący sposób odbiegają od Regulaminu;
7. W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany (tzw.ban);
8. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy;
9. Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się prywatnymi wiadomościami;
10. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku, gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał lub dyskusja odbiega od początkowych założeń;
11. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście;
12. Osoby działające na niekorzyść Forum otrzymają zakaz czyli zablokowanie dostępu;
13. Ważna uwaga dla osób, które dokonują rejestracji: W celu wyeliminowania rejestrowania się botów oraz osób, które nie przeczytały tego regulaminu, najdalej w ciągu godziny od rejestracji na Forum, należy wysłać (z konta pocztowego jakie zostało podane w czasie rejestracji) list z potwierdzeniem chęci rejestracji na poczta@stawki.org, a w temacie proszę umieścić wyłącznie słowo "Rejestracja", treść listu pusta (ważne ze względu na filtr antyspamowy). W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie uaktywniona;
14. Bany zakładane są zwykle przez Administratorów usług jako reakcja na niepożądane zachowania użytkowników, na przykład wskutek złamania Regulaminu, nieprzestrzegania etykiety, prób naruszenia bezpieczeństwa systemu lub ograniczenia jego dostępności;
15. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP lub i jedno i drugie;
16. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.
17. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkniętym dziale, tylko dla administracji;
18. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników;
19. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum;
20. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na Forum;
21. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum;
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie;
23. Wszystkie punkty Regulaminu dotyczące zasad umieszczania treści, etyki i pisowni, a związanych z umieszczaniem treści oraz edytowania i usuwania postów przez Administratora, dotyczą również komentarzy zostawianych pod artykułami w treści strony.

Postanowienia końcowe

1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność;
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres poczta@stawki.org;
3. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania;
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Wątek zamknięty 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Stawki.org | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS