KORESPONDENCJA

Bieżąca i archiwalna korespondencja Stowarzyszenia z urzędami, instytucjami i organizacjami w sprawach działalności statutowej.


KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA

2014

 

2013

2013-01-08 Pismo z MZD ws problemy infrastruktury drogowej dzielnicy.pdf

 

2012

2012-05-28 Pismo z MZD ws stanu realizacji infrastruktury drogowej Stawek.pdf

2012-05-22 Pismo z TW ws stanu realizacji infrastruktury wod-kan Stawek.pdf (duży plik!)

2012-05-15 Pismo z ZPMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2012-05-07 Pismo do PRMT ws projektu uchwały w sprawie zmian organizacji i zakresu działań Rad Okręgów.pdf

2012-04-23 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2012-02-29 Pismo z ZPMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf (duży plik!)

2012-02-29 Pismo z WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2012-02-02 Pismo z WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2012-01-27 Pismo z ZPMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2012-01-20 Pismo z MAiC ws zażalenia na bezczynność WKP.pdf

 

2011

2011-09-21 Pismo z SGWP ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-07-20 Pismo PMT do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-06-14 Pismo z ZPMT ws infrastruktury sportowej osiedla Stawki.pdf

2011-06-09 Pismo WKP do PMT ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-06-08 Pismo z RDOŚ ws Węzła Kluczyki.pdf  (duży plik!)

2011-06-01 Pismo z WSiZ ws konsultacji społecznych parku 1000-lecia.pdf

2011-05-25 Pismo z WOMP ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-04-21 Pismo z PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf  (duży plik!)

2011-03-15 Pismo z ZPMT ws zmiany organizacji ruchu na moście + kanalizacji pod wiaduktem.pdf

2011-03-03 Pismo z PPIS ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-01-25 Pismo z KMP ws informacji o ilości zdarzeń drogowych pod wiaduktem.pdf

2011-01-20 Pismo z WGMN ws stanowiska władz gminy w sprawie Węzła Stawki.pdf

 

2010

2010-11-22 Pismo z MZD ws rozwiązania przeciwdziałającego blokadzie wiaduktu.pdf

2010-10-11 Pismo z ZPMT ws projektu Orlik na osiedlu Stawki.pdf  (duży plik!)

2010-09-28 Pismo z PRM ws projektu Rezolucji ws Węzła Stawki.pdf

 


KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA

2014

 

 

2013

2013-10-29 Pismo do RDOŚ ws pisma MZD w Toruniu z dnia 23.09.2013.pdf

2013-08-28 Pismo do RDOŚ ws pisma MZD w Toruniu z dnia 5.06.2013.pdf

2013-07-03 Pismo do GDOŚ podtrzymanie stanowiska ws uzupełnienia raportu dotyczącego ul.Łódzkiej.pdf

2013-06-20 Pismo do GDDKiA ws konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S-10.pdf

2013-06-12 Pismo do GDOŚ odwołanie od decyzji dyrektora RDOŚ ws ul.Łódzkiej.pdf

2013-05-31 Pismo do MZD ws problemu słupa trakcji ul.Złota.pdf

2013-04-30 Pismo do RDOS ws uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w związku z przebudową ul.Łódzkiej.pdf

2013-04-30 Pismo do PMT ws przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Torunia.pdf

2013-04-29 Pismo do ENERGA Problemu słupa trakcji ul.Złotej w dzielnicy Stawki.pdf

2013-04-08 Pismo do MZD ws problemu infrastruktury drogowej dzielnicy.pdf

2013-03-26 Pismo do MZD ws remontu mostu drogowego im.Piłsudskiego.pdf

2013-03-20 Pismo do APRO ws lokalizacji śmietnika budynku APRO przy ul.Szuwarów.pdf

2013-02-28 Pismo do MZD ws problemów oznakowania drogowego dzielnicy.pdf

2013-02-28 Pismo do MZD ws problemów oznakowania drogowego dzielnicy załącznik.pdf

2013-02-20 Pismo do MZD ws problemu infrastruktury drogowej dzielnicy I bis.pdf

2013-02-20 Pismo do MZD ws problemów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.pdf

2013-02-18 Pismo do APRO ws lokalizacji śmietnika budynku APRO przy ul.Szuwarów.pdf

 

2012

2012-12-18 Pismo do MZD ws problemy infrastruktury drogowej dzielnicy.pdf

2012-12-11 Pismo PBB ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym w Toruniu.pdf

2012-10-29 Pismo GDOŚ ws uzupełnienia odwołania dotyczącegodecyzji ws węzłów.pdf

2012-09-10 Pismo PMT TW ws stanu realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Okręgu Stawki.pdf

2012-05-23 Pismo do MSWiA ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym w Toruniu.pdf

2012-05-20 Pismo do MZD ws stanu realizacji infrastruktury drogowej Stawek.pdf

2012-05-20 Pismo do TW ws stanu realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Okręgu Stawki.pdf

2012-05-07 Pismo do PRMT ws projektu uchwały w sprawie zmian organizacji i zakresu działań Rad Okręgów.pdf

2012-05-20 Pismo do TW ws stanu realizacji infrastruktury wod-kan Stawek.pdf

2012-04-23 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2012-04-14 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2012-01-30 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

 

2011

2011-12-20 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2011-11-20 Pismo do MAiC ws zażalenia na bezczynność WKP.pdf

2011-10-24 Pismo do KPO ws realizacji postulatów wyborczych.pdf

2011-08-08 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-08-05 Pismo do GDOŚ ws Węzła Kluczyki.pdf  (duży plik!)

2011-08-04 Pismo do MON ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-07-25 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-07-01 Pismo do RDOŚ ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-06-10 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-05-23 Pismo do WSiZ ws konsultacji społecznych parku 1000-lecia.pdf

2011-05-23 Pismo do WOMP ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-05-20 Pismo do Parlamentarzystów ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-05-20 Pismo do WKP ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-04-07 Pismo do RDOŚ ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-03-15 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2011-02-26 Pismo do PPIS ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-02-16 Pismo do PMT ws kanalizacji pod wiaduktem na ul.Kujawskiej.pdf

2011-02-14 Pismo do PPIS ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-02-14 Pismo do WOMP ws Węzła Kluczyki.pdf

2011-02-14 Pismo do PMT ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-01-21 Pismo do PMT ws zmiany organizacji ruchu na moście drogowym.pdf

2011-01-17 Pismo do WGWN ws stanowiska władz gminy w sprawie Węzła Stawki.pdf

2011-01-09 Pismo do KMP ws informacji o ilości zdarzeń drogowych pod wiaduktem.pdf

 

2010

2010-12-13 Pismo do RMT ws realizacji postulatów mieszkańców lewobrzeża.pdf

2010-10-12 Pismo do MZD ws rozwiązania przeciwdziałającego blokadzie wiaduktu.pdf

2010-09-20 Pismo do PMT ws projektu Orlik na osiedlu Stawki.pdf

2010-09-18 Pismo do Przewodniczacego RMT ws projektu Rezolucji ws Węzła Stawki.pdf

2010-08-26 Pismo do MON ws Węzła Kluczyki.pdf