ŁĄCZNA CZYLI CO DALEJ ULICĄ?

Ulica Łączna to bardzo ważna ulica dla dzielnicy Stawki. Jest, a właściwie powinna być główną, szeroką i solidnie wykonaną drogą dla mieszkańców Osiedla Stawki Południowe. To jest właściwie „kręgosłup” tej części dzielnicy – osiedla, które od północy jest ograniczone ul. Andersa, a od południa granicą miasta. Nazwa pochodzi od funkcji - łączenia jednostki wojskowej z poligonem. Kiedyś niezwykle aktualne. A dzisiaj po prostu łączy zachodnią część osiedla i dzielnicy ze wschodnią. Na zachodzie dochodzi do ul. Białej, na wschodzie do ul. Stawki Południowe. Więc kiedy wreszcie zostanie wybudowana?

Na obszarze przylegającym do tej ulicy mieszka coraz więcej ludzi, a ulica mająca długość 1,8 km jest coraz bardziej uczęszczana i jednocześnie w coraz gorszym stanie. To fakt, nie jeździ się w błocie i jej nawierzchnia jest utwardzona głównie dzięki temu, że przez kilkadziesiąt lat stale ją „nawożono”, bo jeździł tędy na poligon głównie ciężki sprzęt wojskowy. Ale budowa tej drogi to kwestia o kardynalnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju tego osiedla.

Długie zabiegi Rady Okręgu Stawki i Stowarzyszenia Stawki, a przede wszystkim nieustanne głosy mieszkańców dopominających się budowy tej ulicy spowodowały, że przebudowa ul. Łącznej, a właściwie jej budowa od podstaw staje się całkiem realna. W 2011 r. – 20. Września i 13. grudnia odbyły się dwa spotkania konsultacyjne przedstawicieli MZD z mieszkańcami mające na celu przedstawienie wykonanego w 2011 roku projektu ulicy Łącznej – projektu wykonanego dla przebiegu od ul. Okólnej do ul. Stawki Południowe (1,03 km). W zakres projektu i w perspektywę wykonania włączono także krótki odcinek ul. Okólnej od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza (0,27 km), tak aby połączyć te dwie ulice w pełni wykonaną infrastruktura drogową (również ze względu na komunikację autobusową) o łącznej długości 1,3 km. Niestety na tym etapie nie objęto projektem odcinka od ul. Okólnej do ul. Białej (ok.0,8 km), co z pewnością będzie powodować głosy sprzeciwu i konieczność ich artykulacji przez Stowarzyszenie Stawki, Radę Okręgu czy wywieranie nacisków na radnych dzielnicy.

Z opisu przedstawionego przez Miejski Zarząd Dróg na konsultacjach, w których wzięło udział po kilkanaście osób wynika, że będzie to droga:

 • droga kategorii (L) – lokalna,
 • jezdnia o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej,
 • nawierzchnia chodnika z płytek betonowych,
 • zjazdy do posesji z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
 • jako element uspokojenia ruchu zastosowano progi zwalniające, które nie będą utrudniać ruchu komunikacji miejskiej,
 • chodnik po stronie południowej i miejsce pod przyszłą ścieżkę rowerową,
 • wysokość projektowana +10/20 cm ponad istniejący grunt, dostosowana do wysokości istniejących wjazdów indywidualnych,

Zainteresowanych odsyłamy do pliku pdf z projektem szczegółowym ulicy. (duży plik)

Zgodnie z zaleceniami mieszkańców ul. Łącznej oraz MPZP droga została przystosowana do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej i w tym celu projekt przewiduje budowę pętli autobusowej oraz dwa przystanki: jeden przy skrzyżowaniu z ul.Okólną, drugi w połowie drogi pomiędzy ul. Bekasa, a ul. Stawki Południowe. Projekt przewiduje również zastąpienie zieleni usuwanej pod realizowaną budowę nowymi nasadzeniami.

Na załączonej mapce każdy może więc sobie obejrzeć projekt drogi i przestudiować interesujący go fragment, tak aby mieć wyobrażenie o jej przebiegu. Ze względu na rozszerzenie zakresu związanego z branżą sanitarną w zakresie odwodnienia ulicy oraz przyległych (dodatkowe odwodnienie oraz doprojektowanie pętli autobusowej) projekt nie uzyskał jeszcze decyzji o Zezwoleniu na Realizację Robót Drogowych. Całość projektu ukończeniu i po uwzględnieniu sugestii mieszkańców oczekuje na wpisanie do budżetu inwestycyjnego na kolejne lata.

Taka sytuacja jest spowodowana konicznością wybudowania w pierwszej kolejności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i w jakimś zakresie gazowej i teletechnicznej. Toruńskie Wodociągi w osobie prezesa Władysława Majewskiego deklarowały na w/w spotkaniach oraz na marcowym spotkaniu z Prezydentem miasta zmianę dotychczasowej koncepcji realizacji tych prac w dzielnicy na przestrzeni najbliższych kilku lat „sektorami”, na korzyść budowy w pierwszej kolejności ciągów wodno-kanalizacyjnych w osi ul. Łącznej, a następnie sukcesywnego przyłączania w dalszej kolejności obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie. Taki rozwój sytuacji powoduje konieczność wywierania przez mieszkańców stałych nacisków na Wodociągi w celu realizacji tego zamierzenia, tak aby po ich zakończeniu MZD nie miały możliwości usprawiedliwiać się, że „nie mogą budować drogi, bo dzielnica nieuzbrojona”.

Konkludując należy stwierdzić, że przy dobrych „wiatrach”  pomyślnym wykonaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w ciągu najbliższych 2-3 lat i wpisaniu budowy ulicy do budżetu bezpośrednio po zakończeniu tych prac, dzielnica może mieć w pełni wykonaną, oznakowaną, równą  i oświetloną ulicę w ciągu 3-4 lat.

Dodaj komentarz

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.