O NAS

Stowarzyszenie Stawki powstało wiosną 2010 roku, jako efekt działań grupy zapaleńców zainteresowanych miejscem swojego zamieszkania - dzielnicą Stawki, chcących działać na rzecz dzielnicy, a także zabiegać o poprawę jakość życia jej mieszkańców. I jest to nasz główny cel.

Stowarzyszenie chce działać w dzielnicy i dla dzielnicy. Krótko mówiąc „Nic o Nas, bez Nas”.

Wyjątek ze Statutu mówi, że cele Stowarzyszenia obejmują:

  • kreowanie wizerunku dzielnicy Stawki w Toruniu jako idealnego miejsca dla zamieszkania;
  • kształtowanie obrazu urbanistycznego dzielnicy Stawki w Toruniu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji i infrastruktury;
  • propagowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego dzielnicy Stawki w Toruniu;
  • współtworzenie rozwiązań komunikacyjnych w dzielnicy Stawki w Toruniu w ramach dopuszczonych przez prawo;
  • propagowanie historii, walorów środowiskowych i kulturowych dzielnicy Stawki w Toruniu;
  • stwarzanie warunków do rozwiązywania problemów oświatowych mieszkańców dzielnicy Stawki w Toruniu.

Pełną treść statutu można przeczytać w zakładce Statut

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁREDAGOWANIA NASZEJ STRONY

NIE STÓJ Z BOKU, ZABIERZ GŁOS, WŁĄCZ SIĘ W DZIAŁANIA