PATRONI ULIC

63 Pułk Piechoty (d.ul.Armii Ludowej) – oddział piechoty Wojsk Wielkopolskich i Wojska Polskiego II RP

Anders Władysław generał broni Wojska Polskiego

Bagiński Antoni Bogumił – organizator toruńskiego i pomorskiego ogrodnictwa, działacz społeczny

Balewski Władysław członek organizacji filomackich, lekarz i działacz społeczny

Belina-Prażmowski Władysław – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego

Bołtuć Mikołaj – generał brygady Wojska Polskiego

Czachowski Ludwik – hokeista

Dandelski Zdzisław – dr medycyny, chirurg, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu

Dobrzański-Hubal Henryk – major kawalerii Wojska Polskiego

Domachowski Józef – polski duchowny katolicki, proboszcz parafii św.Piotra i Pawła w Podgórzu

Foch Ferdynand – marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski

Haller Józef – generał broni Wojska Polskiego

Hulewicz Wacław – inż. rolnik, działacz niepodległościowy i społeczny

Idzikowski Ludwik – major pilot Wojska Polskiego

Karnowski Jan – sędzia, poeta kaszubski, ideolog ruchu Młodokaszubskiego

Kniaziewicz Karol (d.ul.Radialna) – generał dywizji Wojsk Polskich

Korfanty Wojciech – polski przywódca narodowy Górnego Śląska

Komorowski-Bór Tadeusz – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej

Kutrzeba Tadeusz – generał dywizji Wojska Polskiego

Okrzeja Stefan – robotnik, bojowiec PPS

Okulicki Leopold – generał brygady Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej

Orlicz-Dreszer Gustaw (d. ul.Pstrowskiego) – generał dywizji Wojska Polskiego

Powstańców Wielkopolskich – uczestników powstania wielkopolskiego

Powstańców Śląskich – uczestników powstań śląskich

Ratajczak Franciszek – powstaniec wielkopolski

Rowecki-Grot Stefan – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej

Melania Sinoracka – lekkoatleta i olimpijczyk

Sędziak Stanisław – żołnierz, cichociemny, zastępca prezesa Zarządu Obszaru Centralnego WiN

Święty Wojciech – czeski duchowny katolicki, misjonarz, biskup, męczenik

Tokarzewski-Karaszewicz Michał – generał broni Wojska Polskiego, komendant SZP

Woyczyński Stanisław – generał Wojska Polskiego

________________

Droga Wódecka – nazwa pochodzi leśniczówki Wódek, do której wiodła ta droga

Łączna (d.Szkolna) – nazwa pochodzi od funkcji - łączenia jednostki wojskowej z poligonem. Wcześniej była to ul.Szkolna, gdyż kiedyś głównym budynkiem przy nim stojącym był budynek szkoły, który zachował się do dziś i pełni funkcję mieszkalną.

Majdany – nazwa pochodzenia tureckiego używana dla określenia placu we wsi, w obozie wojskowym, w warowni lub na podgrodziu. Plac taki miał znaczenie gospodarcze – jako miejsce handlu lub składowania różnych towarów, pakunków. Ulica Madany wiedzie w kierunku Kępy Bazarowej, która od wieków jak nazwa mówi była ośrodkiem handlu i wymiany towarowej, musiała mieć liczne place, majdany o funkcji handlowej.

Okólna – nazwa pochodzi od okółu, drogi rokadowej wiodącej „dookoła” pierścienia fortyfikacji jakimi jest otoczony Toruń

Plebiscytowa – nazwa pochodzi od … no właśnie, od którego plebiscytu?

Radiowa – nazwa pochodzi od Radiostacji – Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia uruchomionej w pobliżu w 1935 roku

Stawki Południowe – nazwa pochodzi od nazwy dzielnicy, dawniej dzisiejsza ul.Łódzka nazywała się Stawki Północne