RADNI OKRĘGOWI

RADA OKRĘGU Nr 2 - Stawki, Zespół Szkół Nr 14 ul. Hallera 79
 

Ze względów proceduralnych i wobec stanowiska UMT Rada Okręgowa kadencji 2016-2020 nie została wybrana i nie funkcjonuje