ROBOTY KANALIZACYJNE NA STAWKACH POŁUDNIOWYCH – NARESZCIE!

Jak już informowaliśmy w poprzednim materiale WODOCIĄGI I KANALIZACJA, CO DALEJ? wobec zakończenia realizacji dokumentacji projektowej miały zostać rozpoczęte prace wodno-kanalizacyjne prowadzone na obszarze Stawek Południowych. Ta część dzielnicy jest jednym z trzech ostatnich dużych nieskanalizowanych obszarów w Toruniu, a ostatnim na lewobrzeżu. I co? I nareszcie roboty mają ruszyć! Teraz, już! od marca od strony ul.Stawki Południowe w kierunku zachodnim, a dalej na wschód, aż do granicy Podgórza …

… dalej ul.Łączną w kierunku ul.Okólnej, Kniaziewicza, Sinoradzkiej wraz z sukcesywną realizacją bocznych odgałęzień od ul.Łącznej. Spodziewana realizacja głównej magistrali w ul.Łącznej to koniec 2013 roku, a prace w bocznych odgałęzieniach przeciągną się na przyszły 2014 rok. Realizacja będzie odbywać się metoda odkrywkową o głębokości wykopów ok.1,5-2,0 m, tak jak to mieliśmy na przykład na ul.Szuwarów czy ul.Okólnej.

Roboty na poszczególnych odcinkach będą stosunkowo szybkie i liczone raczej w tygodniach, a nie w miesiącach. Z pewnością najpierw zostanie wykonana przepompownia ścieków, gdyż materiał w postaci kregów jest już zgromadzony przy ul.Stawki Południowe. Jej realizacja potrwa około kwartału. Prace z pewnością będą posuwać się szybko, bo też i posesje są duże i jest ich mniej, a więc są rzadziej rozmieszczone przy ulicach niż np. na Wrzosach. Całość instalacji będzie realizowana z lekkim spadkiem ze wschodu na zachód do w/w przepompowni, która odbierze ścieki i przetransportuje systemem kanalizacyjnym na druga stronę Wisły do oczyszczalni ścieków.

Wszyscy mieszkańcy niepodłączeni do sieci mają wodę ze studni wierconych na około 8-10 do 12 m głębokości, a ścieki są wywożone szambowozami. Aby ułożyć sieć wodociagową i równolegle kanalizacyjną przy wszędzie stosunkowo wysokim stanie wód gruntowych trzeba zrobić głębokie wykopy. Jeśli pojawi się i będzie napływać woda uniemożliwiająca prowadzenia prac trzeba ją będzie stale odpompowywać. Uruchamiając zespoły pomp i igłofiltrów poprzez ich ciągłą prace obniża się znacząco lustro wody, co ma proste przełożenie na studnie, prace naszych domowych pomp i hydroforów. Odpompowywanie odbywać się będzie głównie w rejonie wykopu, ale rzutować będzie niestety też na najbliższą okolicę – na ile, zobaczymy. Każdy z nas się przekona. I co wtedy? Jak nagle zabraknie wody? Co wtedy zrobić?

Czy jesteśmy przygotowani na długotrwały brak dostępu do wody? Według zapewnień Inwestora jakim jest spółka miejska Toruńskie Wodociągi mamy mieć w razie potrzeby podstawione przez Wykonawcę beczkowozy umożliwiające chociaż jakiś dostęp do wody. Również w razie problemów z domowymi pompami i groźbą ich zatarcia, a w efekcie uszkodzenia lub zniszczenia wobec obniżenia lustra wody, każdy własciciel posesji w takim wypadku może zwrócić się do Inwestora z żądaniem odszkodowania tj zwrotu kosztów nabycia nowej pompy. Pewnym zabezpieczeniem przed wystąpieniem takiego kłopotu może być tzw. „suchobieg”, czyli niewielkie urządzenie montowane przy pompie mające za zadanie uchronić ją przed jałową pracą „na sucho”, a więc w konsekwencji zatarciem – po prostu automatycznie wyłącza ono pompę w takiej sytuacji. Przezorni mogą zabezpieczyć się na taką ewentualność poprzez jego zakup w hurtowni wod-kan, w hurtowni elektroinstalacyjnej np.Kopel lub poprostu w sklepie internetowym i zlecić montaż przez uprawnionego instalatora.

Podnoszone pomysły o zbiorowym wystapieniu do Wykonawcy o zbiorczy zakup i montaż takich urządzeń nie mają szansy powodzenia, bo nie ma pewności czy taka sytuacja w związku z pracami w ogóle wystąpi, a każdy Wykonawca jest zainteresowany redukcją potencjalnych kosztów i nie wydawaniem środków skoro może się to okazać niepotrzebne.

 

 

Po wykonaniu głównej sieci wod-kan pozostanie jedynie kwestia wykonania projektów przyłączy dla poszczególnych posesji i samego ich wykonania. Od wielu lat pomaga w tym Gmina, dofinansowując koszty takiego przyłącza w kwocie ok. 1000 zł, jeśli posesja zostanie podłączona w przeciągu roku. Miasto robi projekt przyłączy i dofinansowuje koszty robót przyłączeniowych. Projekt przyłącza wodnego należy już jednak wykonać na własny koszt wraz z wykonaniem i leży to w gestii mieszkańca. Ze względu na ewentualny następny etap robót jakim jest budowa ulicy z pewnością ważne jest, aby takie przyłączanie przebiegało szybko i sprawnie, bo po wybudowaniu drogi koszty będą z oczywistych względów o wiele wyższe.

I tu może przydać się nasze Stowarzyszenie jako organizacja samoorganizująca mieszkańców np. zbierając chętnych do zbiorowego – hurtowego  „zakupu” projektów przyłączy, co może przyczynić się do uzyskania lepszej ceny na taką usługę. Można sądzić, że z pewnością przyłącze kanalizacyjne, jak i wodne będą wykonywane równocześnie, co obniży potencjalne koszty prac i skróci czas ich realizacji.

Zatem miejmy nadzieję, że prace w tym zakresie szybko się zaczną i szybko się skończą. I będziemy się cieszyć, że problemy już za nami. Potem pozostanie już tylko „uładzić” ten księżycowy krajobraz po przejściu ekip hydrotechnicznych i postulować w Miejskim Zarządzie Dróg i Magistracie jak najszybszą realizację dróg i chodników na ulicach. I wtedy nie będzie już żadnego wytłumaczenia, że nie można …I wtedy Gmina nie będzie nam mogła odmówić.

 

Poniżej podajemy niezbędne kontakty:

Inwestor:

Toruńskie Wodociągi – Wydział Inwestycji kier. Sławomir Wesołowski tel.56 658 64 40 i 600 379 080

Wykonawca:

Pol-Gar Wągrowiec tel. 67 268 91 65, kier. robót Grzegorz Król

 

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.