WSPÓLNIE DLA LEWOBRZEŻA CZYLI LEWĄ MARSZ

Wiosną, podczas rozmów w gronie członków Stowarzyszenia przy okazji prowadzonych i planowanych inwestycji dotyczących dzielnicy lub mających związek z całą lewobrzeżną częścią miasta, a zwłaszcza wobec dyskusji okołobudżetowych na forum miasta zrodził się pomysł na wspólne spotkanie istniejących Stowarzyszeń i Rad Okręgowych całego lewobrzeża w celu przedyskutowania wspólnej strategii działań i łączących nas celów. Spotkanie się odbyło i dało bardzo ciekawe rezultaty …

Takie spotkanie możnaby rzec – swoisty Sejmik Lewobrzeża - którego gospodarzem była Rada Okręgu Stawki w swojej siedzibie w Zespole Szkół przy ul.Hallera zostało zwołane na wspólne posiedzenie w dniu 04.09.2012 r. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Rady Okręgu nr 2 Stawki, Rady Okręgu nr 3 Rudak i Rady Okręgu nr 4 Czerniewice, przedstawiciele stowarzyszeń: „Stawki” oraz „Nasz Podgórz” oraz radni RM Torunia z Okręgu Wyborczego nr 1.

Ponieważ każda z czterech dzielnic wchodzących w skład lewobrzeżnej części miasta ma bardzo podobne problemy i trudności ustalono, że wspólnie będziemy występować do Rady Miasta w tematach „dużych”, łączacych nas i nasze dzielnice, a nie będzie to forum zabiegów o sprawy „drobne” z punktu widzenia tego gremium. Chodzi o połączenie sił, w sprawach których zakres przytaczamy poniżej, bardzo perspektywiczny i pewnie jeszcze długo będzie aktualny:

 1. w zakresie infrastruktury drogowej:
 • pełne wykonanie ulicy Łącznej wraz z odcinkiem ulicy Okólnej od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza,
 • pełne wykonanie ulicy Rudackiej,
 • pełne wykonanie ulicy Nieszawskiej,
 • wykonanie remontu ulicy Wiślanej i wiaduktu „Krowi Mostek”,
 • poszerzenie ulicy Włocławskiej na odcinku od ulicy Solankowej do Łódzkiej,
 • dokończenie prac na ulicy Borowikowej,
 • wykonanie ul. Hallera od ronda Gen. Focha do ul. Łódzkiej
 • wyrównanie i utwardzenie ulicy Lipnowskiej (od ulicy Ciechocińskiej)
 1. w zakresie rozwoju miejsc rekreacji:
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych i wykonanie koncepcji modernizacji Parku Tysiąclecia,
 • wykonanie osiedlowych placów zabaw na osiedlach: Stawki Południowe i Piaski wraz z zapewnieniem im nadzoru technicznego,
 1. w zakresie infrastruktury handlowej:
 • budowa targowiska dla lewobrzeża;
 1. w zakresie inwestycji szkolnych:
 • budowa szkoły ponadgimnazjalnej na lewobrzeżu;
 1. w zakresie poprawy bezpieczeństwa:
 • stworzenie planu rozwoju monitoringu wizyjnego dla lewobrzeża,
 • zwiększenie nakładów finansowych na zapobieganie aktom wandalizmu;
 1. w zakresie komunikacji miejskiej:
 • wykonanie ekspertyz i przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie rozwiązań dotyczących miejskiej sieci komunikacyjnej dla lewobrzeża, po uruchomieniu nowego mostu i podczas remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego, jak również po uruchomieniu funkcjonowania obu przepraw,
 • sprawdzenie realności projektu komunikacji zastępczej dla szynobusu na odcinku od Toruń-Kluczyki do Toruń-Miasto;
 1. w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
 • likwidacja istniejącej osiedlowej oczyszczalni ścieków na osiedlu Czerniewice i włączenie sieci kanalizacyjnej terenu osiedla Czerniewice kanałem tłocznym do  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Szosa Bydgoska,
 • realizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na dwóch obszarach osiedla Stawki Południowe: czworokąta w obszarze ulic: Andersa-Kniaziewicza-Okólna, oraz czworokąta w obszarze ulic: Andersa-Sinoradzkiej-Łączna-Okólna, ze szczególnym uwzględnieniem ułożenia kanalizacji pod ul.Okólną na odcinku od ul.Łącznej do ul. Kniaziewicza (w związku z projektem drogowym ul.Łącznej);

Dokument ten został przekazany na ręce Przewodniczącego rady Miasta Torunia.

Zagadnieniem, które nie znalazło się wśród wyżej wymienionych jest sprawa Kępy Bazarowej i jej zagospodarowania. Jest to sprawa naszym zdaniem niezwykle ważna i obszar ten mogłaby stać się bardzo atrakcyjny pod względem turystyczno-rekreacyjno-sportowym, nie tylko dla mieszkańców lewego brzegu, ale również dla mieszkańców całego miasta na miarę podobnego obszaru na błoniach nadwiślanych na bydgoskiem.

Należy mieć nadzieję, że takie forum będzie spotykać się częściej niż tylko z okazji propozycji budżetowych jesienią każdego roku i zapraszać do udziału i inne organizacje i stowarzyszenia tu funkcjonujące jak np. podgórski oddział ToMiTo, Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP Oddział Pomorza Nadwiślańskiego w Czerniewicach czy samorządy rodziców istniejących tu szkół.

A tematów do dyskusji jest sporo jak np. nawiązanie współpracy dla zorganizowanego rozwiązywania problemów lewobrzeża, wypracowanie form współpracy, organizacji wspólnych imprez czy wymiana doświadczeń i prezentacja inicjatyw osiedlowych.

Dodaj komentarz

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.