NASZA DZIELNICA

Stawki to dzielnica Torunia położona na lewobrzeżnej, kujawskiej części miasta. Według podziału administracyjnego miasta jest okręgiem nr 2, jednym z 14 okręgów, na jakie podzielone jest miasto.

Umowną granicą okręgu/dzielnicy jest od północy - linia Wisły, od wschodu - ul. Lipnowska wzdłuż torów kolejowych, ulice Łódzka, Stara Droga, Strzałowa, Łódzka po linii prostej do mostu kolejowego, od południa - granica miasta, od zachodu – przedłużenie mostu drogowego po linii prostej poprzez ul. Pstrowskiego do granicy miasta. Zajmuje 4,7% terenu miasta, mieszka tu 3,9% torunian.

Teren dzielnicy jest głównie płaski, choć spotyka się również wydmy w postaci raczej niewielkich, pojedynczych wzniesień. Pod tym względem bardziej urozmaicona jest północna część dzielnicy w wyniku prac ziemnych wykonanych dla budowy Fortu Przyczółek Mostowy oraz Dworca Kolejowego.

Obszar wydmowy na terenie dzielnicy stanowi jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych, które rozwinęły się na wyższych poziomach terenowych pradoliny Wisły. W granicach miasta znajduje się tylko niewielki fragment chronionego obszaru obejmujący powierzchnie 38 ha, co stanowi ułamek chronionego obszaru;

W dzielnicy można wydzielić cztery charakterystyczne obszary:

  • obszar bez zwartej zabudowy mieszkalnej wokół Dworca Głównego na terenie dawnej osady Piaski, teren dawnego Fortu Kolejowego wraz z położonym na nim parkiem 1000-lecia oraz Kępę Bazarową
  • osiedle Stawki Północne – położone na południe od ulic gen. Kniaziewicza i gen. Woyczyńskiego do ul. Gen. Andersa;
  • osiedle Stawki Południowe – położne na południe od ul. gen. Andersa do granic miasta;
  • osiedle Piaski – położone na południe od ul. Łódzkiej i na wschód od ul. Stara Droga

Największy obszar zielony dzielnicy, jakim jest Park Miejski 1000-lecia założony został na terenie fortyfikacji zespołu Przyczółek Mostowy wpisanego do rejestru zabytków.

Dzielnica korzysta z fortecznej sieci drożnej, z ujęć wody odkrytych przy budowie fortów, zagospodarowuje tereny budowlane na obszarach ( tak jak i w dzielnicy Mokre po drugiej stronie Wisły ) – osuszonych dzięki fortecznym kanałom odwadniającym.

Przez dzielnicę biegną dwie ważne drogi krajowe DK 1 i DK 10 oraz międzynarodowa E 75. Komunikacja publiczna to głównie autobusy miejskie linii 11, 12, 13, 14, 22, 27, 36, 38

Najważniejsze ulice to Andersa, Hallera, Kujawska, Łączna, Łódzka, Podgórska, Włocławska

Zabudowa mieszkaniowa to głównie budownictwo jednorodzinne - stare i nowe. Nowe budownictwo wielorodzinne występuje tylko punktowo przy ulicach Kniaziewicza, Bora–Komorowskiego, a także przy ulicach Okólnej i Włocławskiej w budynkach należących do SM Zakole. Obszar ten zamieszkuje obecnie ok. 6000 mieszkańców.

Wszystkie dzielnice lewobrzeżnego miasta, a więc Stawki, Rudak, Podgórz i Czerniewice mają niezaprzeczalne atuty, do jakich z pewnością należy bliskość śródmieścia, duże kompleksy zieleni, a także brak blokowisk oraz obszarów zintensyfikowanego uprzemysłowienia.