STAWKI. GRANICE NASZEJ DZIELNICY

 

Jak wyglądają granice naszej dzielnicy?  Czy też okręgu biorąc pod uwagę kwestie samorządu  mieszkańców i nadchodzących wyborów do Rad Okręgowych miasta Torunia. Czy po prostu odpowiadając na bardzo często zadawane przez mieszkańców, zwłaszcza przygranicznych dzielnicy obszarów pytanie „Gdzie mieszkam, czy to są Stawki, czy może jeszcze Podgórz lub Rudak?”. To postaramy się teraz pokrótce wyjaśnić, co przyda się nam wszystkim z pewnością nie tylko podczas wyborów, ale przede wszystkim dla ustalenia, gdzie mieszkam i z jaka dzielnicą się identyfikuję.

Na wstępie warto omówić pewną kwestię tj. „dzielnice”, a „okręgi” w miastach. O częściach każdego miasta potocznie mówi się dzielnica, dzielnice. Jednak w Toruniu przyjęto nazewnictwo „okręgi” dla poszczególnych jego części. Nie jest to teraz istotne, z jakich powodów wybrano takie nazewnictwo dla opisu części miasta, bo każdy jest z nas przyzwyczajony do tego, że i tak mówi „jestem z dzielnicy …”, „mieszkam w dzielnicy …”, „w naszej dzielnicy … jest to i tamto”. W Toruniu niestety nie ma urzędowo przyjętych nazw „dzielnica” miasta, ponieważ przyjęto nazwę „osiedle”. Taki podział niestety prowadzi do bałaganu nazewniczego i chaosu w zrozumieniu sposobu podziału miasta, przez jego przeciętnego mieszkania.

Z jednej strony wobec oficjalnego braku nazwy „dzielnica”, stosuje się nazwę „osiedle” i jest tych jednostek aż 24!. Ich spis jest dostępny tutaj. Z drugiej strony rzeczywistych „osiedli” faktycznie jest więcej i wystarczy spojrzeć na pierwszą lepszą mapę miasta, gdzie takich „osiedli” jest bardzo dużo np. Uniwersyteckie, Bema, Dekerta itp. Na Stawkach często wymienia się trzy główne obszary i często mówi się Osiedle Stawki Północne (najstarsza część dzielnicy, o jeszcze przedwojennym rodowodzie), Osiedle Stawki Południowe i Osiedle Piaski (młodsze i bardzo prężnie rozwijające się obszary). Jednocześnie w zakresie podziału na jednostki pomocnicze gminy tj. wyborów do Rad Okręgowych tworzy się „okręgi”, których w mieście jest tylko 13!. Ich spis jest dostępny tutaj.

Takie „bogactwo” terminologii jest fatalne dla zrozumienia przez przeciętnego mieszkańca działania struktury miasta i identyfikacji mieszkańców z podstawową jednostką tworzącą miasto. Okręgi, z których wybiera się Rady Okręgowe są z pewnością za duże i nie odpowiadają podziałowi na urzędowe części miasta, więc można założyć, że wcześniej czy później będzie trzeba ich ilość zwiększyć, aby wzmocnić identyfikację i udział mieszkańców w wyborach do tych jednostek. Jeśli do tego dodać jeszcze inne granice dzielnicy stosowane przez różne urzędy, instytucje i służby np. policję tworzy się poczucie chaosu, często wzmagane niedostosowaniem tych granic do tradycyjnych i historycznych granic obejmujących kiedyś daną gminę, w większości wiejską do której „przyszło miasto”, jak to jest w przypadku większości przedmieść Torunia, a szczególnie Stawek czy Rudaka.

Takie podziały wynikają chyba z pewnej dowolności przyjętej przez poszczególne miasta w zakresie nazewnictwa, czy jednostki podstawowe to dzielnice czy osiedla o czy można przekonać się tutaj. Konkludując należy stwierdzić, że tak przyjęte nazewnictwo, zwłaszcza w Toruniu, gdzie mieszkamy nie sprzyja porządkowi i kształtowaniu zrozumienia tych problemów u mieszkańców. A przecież zawsze mówi i mówiło się potocznie również, że są w danym mieście np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, co świadczy o charakterze danej części miasta i w wystarczającym stopniu opisuje ich rzeczywisty charakter i można powiedzieć „zawartość”.

W przypadku Stawek granice dzielnicy (osiedla) oraz okręgu zasadniczo się pokrywają, chociaż ze względu na ich historyczną „płynność” i brak gruntownego określenia jak i brak poważnych badań źródłowych oraz pewną arbitralność ich wytyczenia przez urzędników miejskich w ostatnich latach w pewnych miejscach ta granica jest dyskusyjna i nie dość utrwalona w świadomości mieszkańców. Jeśli więc chodzi o opis tych granic w  odpowiednich dokumentach miejskich granice okręgu są opisane tak:

Granica  Okręgu  Nr 2 - Stawki

od północy – linia Wisły od mostu im. J. Piłsudskiego do mostu kolejowego,

od zachodu - przedłużenie mostu im. J. Piłsudskiego po linii prostej do Armii Ludowej, Armii Ludowej do Pstrowskiego, Pstrowskiego od Armii Ludowej aż do granicy miasta,

od południa – granice miasta od przedłużenia Pstrowskiego do Włocławskiej, Włocławska do Łódzkiej,

od wschodu – Łódzka od Włocławskiej do Starej Drogi, Stara Droga do Strzałowej, Strzałowa, Łódzka od Strzałowej po linii prostej do mostu kolejowego.

Plastyczna mapka z granicami dzielnicy

Kilka innych wybranych:

Uchwala Rady Miasta z 2012 zał. 01 Stawki

Stawki Miejska Pracownia Urbanistyczna

Stawki Komenda Miejska Policji

 

 

Komentarze

Nieaktualna mapa

Na załączonej mapie nie ma nowego układu ulic na południe od Andersa, między Okólną a Stawki Południowe. Co więcej, Urząd Miejski też ma od około 2 lat nieaktualną mapę. Policja również zanacza zdarzenia na mapie miasta, tyko nie bardzo wie, jakiego. Co to się dzieje? Nikomu się nie chce akualizować map? Przecież to jest dokument, przynajmniej na stronach Urzędu Miasta. To chyba jest możliwe tylko wToruniu.
 

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.