ZABYTKI

ZABYTKI MILITARNE TWIERDZY TORUŃ

 

pierścień wewnętrzny Twierdzy

Fort Przyczołek Mostowy

Bastion Zachodni

Bastion Wschodni

Szaniec Kępy Bazarowej

 

pierścień zewnętrzny

Fort XII

Fort XIV

Schron Baterii Skrzydłowej - Fort XIII - prawy

Schron Baterii Skrzydłowej - Fort XIII - lewy

Schron Piechoty J-24

Schron Piechoty J-25

Schron Piechoty J-26

Schron Piechoty J-27

Schron Piechoty J-28

Schron Artyleryjski A-19

Schron Artyleryjski A-20

Schron Artyleryjski A-21

Schron Artyleryjski A-22

Schron Amunicyjny M-21

Schron Amunicyjny M-22

Bateria Pancerna haubic II

Bateria Pośrednia 72

Baterie Pośrednie 74, 75

Tradytor T-14

Schron Odcinkowy Łódzka I

Schron Odcinkowy Łódzka II

Schron Odcinkowy Łódzka III

 

na podstawie "Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń TONZ O.Toruń" 2016

 

 

ZABYTKI W MIEJSKIM REJESTRZE ZABYTKÓW I EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obszary i obiekty z dzielnicy wpisane do Rejestru Zabytków:

Obszary i obiekty inne:

Strefy ochrony konserwatorskiej tzw. Strefa V - ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania:

 • koszary i zespół budynków wojskowych z XIX/XX w. przy ul.Podgórskiej
 • zespół budynków Dworca Toruń-Główny - 2 poł.XIX i pocz.XX w.
 • drogi forteczne: odcinki ulic Podgórskiej, Rypińskiej, Okólnej, Kniaziewicza, Dybowskiej, Włocławskiej - XIX w.

Obszary i obiekty z dzielnicy wpisane do Ewidencji Zabytków:

 • Dybowska 6
 • Kniaziewicza 24
 • Kniaziewicza 28
 • Kujawska 9
 • Kujawska 11
 • Kujawska 15
 • Łódzka 53
 • Łódzka 59
 • Łódzka 61 (nieistnieje)
 • Łódzka 63/65

Zabytki Architektury i Budownictwa w Ewidencji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu:

 • Biała 2/4 - l.20-te XX w.
 • Biała 9 - ok.1930
 • Biała 17 - ok.1930
 • Błękitna 41 - ok.1900 (nieistnieje)
 • Dybowska 6 - ok.1900
 • Dybowska 7 (w zespole Dworca Toruń Główny) - ok.1912
 • Dybowska 9 (dom urzędników) - ok.1861
 • Dybowska 11 - ok.1861 pocz.XX w.
 • Dybowska 13 - ok. 1875
 • Dybowska 15 - ok.1880
 • Hallera 37 - 1930
 • Hallera 38 - 1930
 • Hallera 39 - 1937
 • Hallera 40 - 1929
 • Hallera 48 - ok.1930
 • Hallera 51 - ok.1930 (nieistnieje)
 • Hallera 66 - ok.1930
 • Idzikowskiego 9 - ok.1930
 • Idzikowskiego 17 - ok.1930 (nieistnieje)
 • Idzikowskiego 20 - ok.1930
 • Kniaziewicza 24 - ok.1900
 • Kujawska - dworzec kolejowy Toruń Główny - 1873
 • Kujawska - budynek WC i budynek służbowy, ob.telegraf - 1873, 1880, 1884
 • Kujawska - budynek poczty - 1902
 • Kujawska - budynek biurowo-warsztatowy - ok.1880
 • Kujawska - budynek d.nastawni - 1918, 1941
 • Kujawska 5 - budynek d. ekspedycji - 1901
 • Kujawska 9 - dom urzędników - ok.1871, 1876-1883
 • Kujawska 10 - 1873, 1898
 • Łączna 14/22 - ok.1930 (nieistnieje)
 • Łączna 15/17 - ok.1930
 • Łączna 26/28 - ok.1920
 • Łączna 46/50 - ok.1930
 • Łączna 52/54 - ok.1920
 • Łączna 74 - ok.1930
 • Łączna 85/89 - ok.1930
 • Łódzka 21 - 1930
 • Łódzka 42/46 - k.XIX w. (nieistnieje)
 • Łódzka 45 - pocz.XX w. (nieistnieje)
 • Łódzka 59 - k.XIX w.
 • Łódzka 63/65 - k.XIX w.
 • Łódzka 84 - pocz.XX w.
 • Łódzka 86 - k.XIX w.
 • Łódzka 88 - k.XIX w.
 • Okólna 23/27 - XIX w.
 • Okólna 29 - ok.1905
 • Okólna 31 - ok.1910
 • Okólna 33/35 - ok.1910
 • Podgórska 1 (przychodnia i noclegownia z zespole dworca Toruń Główny) - 1906 (nieistnieje)
 • Podgórska 2 (willa komendanta poligonu, ob. dom mieszkalny) - ok.1900
 • Pstrowskiego 9 - ok.1930
 • Pstrowskiego 13 - ok.1930
 • Pstrowskiego 71 - ok.1900
 • Pstrowskiego 72 - ok.1910
 • Stara Droga 14/16 - pocz.XX w.
 • Stara Droga 20/22 - pocz.XX w.
 • Stara Droga 29 - pocz.XX w.
 • Stawki Południowe 35/37 (budynek gospodarczy, ob.mieszkalny) - pocz.XX w.
 • Włocławska 1/7 - k.XIX w.
 • Włocławska 2/10 - k.XIX w.
 • Zielona 15 - ok.1930
 • Zielona 21 - ok.1930
 • Zielona 32 - ok.1930

 

Źródło: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia" 2006

na podstawie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków